Sloop & demontagewerkzaamheden

Kruyswijk BV richt zich voornamelijk op kleinschalige machinale-, inpandige sloopwerkzaamheden en werkzaamheden die behoren bij grondwerk.
Denk hierbij aan funderingen etc.

Afvalscheiding

Het vrijgekomen bouwafval wordt gescheiden afgevoerd naar puinbrekerijen en recyclingbedrijven.
Tevens kunnen wij ook uw afvoer van puin en grond verzorgen.

Duurzaam bouwproces

Kruyswijk BV is ketenpartner van RE-USE.
Dit houdt in dat wij een belangrijke schakel zijn in het duurzame bouwproces. Tijdens de sloopfase selecteren wij bruikbare materialen en zetten dit in ons registratiesysteem en dragen dit over aan RE-USE. Zij zetten dit op hun website waarop je precies kunt zien wat er beschikbaar is.