Grondwerk & sloopwerkzaamheden

Of het nu gaat om het graven van een bouwput, sleuven voor riolering, sloten of vijvers, grondwerk voor bestratingen of drainage, alle soorten grondwerk behoren tot het omvangrijke productenpakket van Kruyswijk BV. Hierbij maken wij gebruik van grondverzetmachines voorzien van diverse hulpstukken en gekwalificeerd personeel. Voorafgaand aan of in aansluiting op het grondwerk kan Kruyswijk BV ook zorgdragen voor het aanleggen van tijdelijke bouwwegen. Kruyswijk BV verzorgt de aanvoer van grondverzetmachines en eigen containers, het leveren van zand, steenkorrel en andere materialen voor de eigen werken. Het vrijgekomen bouwafval wordt gescheiden afgevoerd naar puinbrekerijen en recyclingbedrijven.

Sloop werkzaamheden

Kruyswijk BV richt zich voornamelijk op kleinschalige machinale-, inpandige sloopwerkzaamheden en werkzaamheden die behoren bij grondwerk. Denk hierbij aan funderingen etc.

Drainage

Alle voorkomende drainage werkzaamheden worden door ons uitgevoerd. Dit betreft onder andere hemelwaterafvoer en het verlagen van de grondwaterspiegel.

Grondwerk voor bestratingen

Wij zijn thuis in de totale aanleg van bestrating, zoals bijvoorbeeld van bedrijfsterreinen.. Daarnaast leveren wij alle benodigde materialen, zoals nieuwe of gebruikte (sier)klinkers, tegels en aanvulzand. Tevens verzorgen wij de afvoer van puin en grond.

Groenvoorzieningen

Wij verzorgen ook het groen voor instellingen, gemeenten, bedrijven en aannemers

Lees meer

Sloopwerk

Kruyswijk BV richt zich voornamelijk op kleinschalige machinale-, inpandige sloopwerkzaamheden en werkzaamheden die behoren bij grondwerk. Denk hierbij aan funderingen etc.

Lees meer

Grondwerk

Of het nu gaat om het graven van een bouwput, sleuven voor riolering, sloten of vijvers, grondwerk voor bestratingen of drainage, alle soorten grondwerk behoren tot het dienstenpakket van Kruyswijk BV.

Lees meer

Op zoek naar een leuke baan?
Solliciteer direct!

Go to Top