Asbestsanering

Kruyswijk BV voldoet aan de voorwaarden gesteld in Veiligheids Checklist Aannemers (VCA *) voor het toepassingsgebied grondwerken, sloopwerken, straat- en rioleringswerken. Jaarlijks wordt door een certificerende instelling getoetst of Kruyswijk BV aan de voorwaarden voldoet, zoals gesteld in VCA*. Kruyswijk BV beschikt over de nodige kennis en middelen om asbest zodanig te verwijderen dat mens en milieu gespaard worden. De medewerkers zijn speciaal opgeleid. Grote aandacht wordt besteed aan de wijze waarop asbest en asbesthoudend materiaal worden verzameld, verpakt en afgevoerd naar geconcentreerde stortplaatsen. Het totale verwijderingproces geschiedt in eigen beheer. Voor de opdrachtgever is dit een garantie voor deskundigheid, kwaliteit en veiligheid. Kruyswijk BV beschikt over het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering .

 

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk product. Het bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest heeft enkele nuttige eigenschappen:
het is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop en hittebestendig.

 

 

Waarom kan asbest gevaarlijk zijn?

Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als u ze in hoge concentraties inademt. In de buitenlucht zweven ook asbestvezels. Dat zijn er maar zo weinig, dat inademen geen gevaar oplevert. U loopt ook weinig kans dat u asbestvezels inademt als ze goed zijn gebonden aan materialen. Risico’s treden wel op als dergelijk materiaal in slechte staat verkeert of als de vezels niet goed gebonden zijn aan materialen. Ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt, kunnen miljoenen asbestvezels in de lucht komen. Het risico dat iemand ze inademt, is dan erg groot. Er zijn strenge regels opgesteld om dat te voorkomen. Het inademen van asbest kan op termijn longkanker, stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken.

Waar kan ik asbest aantreffen in en om mijn huis?

Asbest is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt u dit materiaal soms tegen op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Asbest komt ook voor in sommige soorten vinylzeil en in een bepaald type oude, harde vinyltegel.

Asbest vindt u soms ook terug in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan gaskachels, CV-ketels, oude haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes.

Groenvoorzieningen

Wij verzorgen ook het groen voor instellingen, gemeenten, bedrijven en aannemers

Lees meer

Sloopwerk

Kruyswijk BV richt zich voornamelijk op kleinschalige machinale-, inpandige sloopwerkzaamheden en werkzaamheden die behoren bij grondwerk. Denk hierbij aan funderingen etc.

Lees meer

Grondwerk

Of het nu gaat om het graven van een bouwput, sleuven voor riolering, sloten of vijvers, grondwerk voor bestratingen of drainage, alle soorten grondwerk behoren tot het dienstenpakket van Kruyswijk BV.

Lees meer

Op zoek naar een leuke baan?
Solliciteer direct!

Go to Top