Asbestsanering

Kruyswijk BV voldoet aan de voorwaarden gesteld in Veiligheids Checklist Aannemers (VCA *) voor het toepassingsgebied grondwerken, sloopwerken, straat- en rioleringswerken. Jaarlijks wordt door een certificerende instelling getoetst of Kruyswijk BV aan de voorwaarden voldoet, zoals gesteld in VCA*. Kruyswijk BV beschikt over de nodige kennis en middelen om asbest zodanig te verwijderen dat mens en milieu gespaard worden. De medewerkers zijn hiervoor speciaal opgeleid. Er wordt grote aandacht besteed aan de wijze waarop asbest en asbesthoudend materiaal worden verzameld, verpakt en afgevoerd naar geconcentreerde stortplaatsen. Het totale verwijdering proces geschiedt in eigen beheer. Voor de opdrachtgever is dit een garantie voor deskundigheid, kwaliteit en veiligheid. Kruyswijk BV beschikt over het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering .

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk product. Het bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest heeft enkele nuttige eigenschappen:
het is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop en hittebestendig.

Werken als Deskundig Asbest Verwijderaar,
of Deskundig Toezichthouder Asbest?
Er zijn functie’s vrij!

Waar kan ik asbest aantreffen in en om mijn huis?

Asbest is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt u dit materiaal soms tegen op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Asbest komt ook voor in sommige soorten vinylzeil en in een bepaald type oude, harde vinyltegel.

Asbest kunt u soms ook terugvinden in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan gaskachels, CV-ketels, oude haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes.

Waarom kan asbest gevaarlijk zijn?

Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als u ze in hoge concentraties inademt. In de buitenlucht zweven ook asbestvezels, dat zijn er echter maar zo weinig, dat inademen geen gevaar oplevert. U loopt ook weinig kans dat u asbestvezels inademt als ze goed zijn gebonden aan materialen. Risico’s treden wel op als dergelijk materiaal in slechte staat verkeert of als de vezels niet goed gebonden zijn aan materialen. Dit geldt ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt, dan kunnen er miljoenen asbestvezels in de lucht komen. Het risico dat iemand ze inademt, is dan erg groot. Er zijn strenge regels opgesteld om dat te voorkomen. Het inademen van asbest kan op termijn longkanker, stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken.